Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:25:06
Браво!
:25:20
Браво, млади Уолъс!
:25:23
Добре ли си?
:25:24
Нещо залиташ.
:25:27
Трябваше да си спомня камъните.
:25:29
Да, трябваше.
:25:36
Ставай, слабако!
:25:38
Радвам се да те видя.
:25:41
Добре дошъл у дома.
:25:43
Главата ми!
:25:45
Трябваше да се дръпнеш.
:25:58
Уилям...
:25:59
ще танцуваш ли с мен?
:26:01
Разбира се.
:26:28
Дойдох да предявя
правото си на "прима нокте".

:26:32
Като лорд на тези земи,
:26:34
ще благословя женитбата,
:26:36
като взема булката
в леглото си,

:26:38
през първата й брачна нощ.
:26:41
Няма да го направиш!
:26:46
Това е правото ми
на благородник.


Преглед.
следващата.