Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:24:09
Моето момче!
:24:12
Добро хвърляне.
:24:14
Така си е.
:24:17
Чудех се, дали ще можеш да
го направиш, когато потрябва?

:24:22
Като... като в битка например.
:24:26
Можеш ли да смажеш
някого с такова хвърляне?

:24:29
Мога теб да смажа...
като червей!

:24:34
Значи можеш?
:24:36
Да.
:24:36
Да видим тогава.
:24:38
Искате ли да видите как
ме смазва като червей?

:24:45
Направи го.
:24:46
Ти ще се дръпнеш.
:24:47
Няма.
:24:49
Добре.
:24:51
Ще се дръпне.
:24:52
Давай, Хамиш.
:24:54
Давай, момче!
:25:06
Браво!
:25:20
Браво, млади Уолъс!
:25:23
Добре ли си?
:25:24
Нещо залиташ.
:25:27
Трябваше да си спомня камъните.
:25:29
Да, трябваше.
:25:36
Ставай, слабако!
:25:38
Радвам се да те видя.
:25:41
Добре дошъл у дома.
:25:43
Главата ми!
:25:45
Трябваше да се дръпнеш.
:25:58
Уилям...
:25:59
ще танцуваш ли с мен?

Преглед.
следващата.