Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:23:07
Изпусна си камъка.
:23:09
Изпит за мъжество.
:23:12
Ти печелиш.
:23:15
Тогава го наречи
изпит за войнство.

:23:18
Англичаните ни забраняват оръжия,
:23:21
затова тренираме с камъни.
:23:22
Достойнствата на война
не са в десницата му.

:23:26
Те са тук.
:23:28
Не, ето тук!
:23:34
Хамиш?
:23:50
Хайде, синко.
:23:52
Покажи му.
:23:53
Давай, Хамиш!
:24:09
Моето момче!
:24:12
Добро хвърляне.
:24:14
Така си е.
:24:17
Чудех се, дали ще можеш да
го направиш, когато потрябва?

:24:22
Като... като в битка например.
:24:26
Можеш ли да смажеш
някого с такова хвърляне?

:24:29
Мога теб да смажа...
като червей!

:24:34
Значи можеш?
:24:36
Да.
:24:36
Да видим тогава.
:24:38
Искате ли да видите как
ме смазва като червей?

:24:45
Направи го.
:24:46
Ти ще се дръпнеш.
:24:47
Няма.
:24:49
Добре.
:24:51
Ще се дръпне.
:24:52
Давай, Хамиш.
:24:54
Давай, момче!

Преглед.
следващата.