Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:20:02
В Единбург се бе събрал съветът
на шотландските благородници.

:20:07
Сред тях бе Робърт,
17-ия граф Брус,

:20:11
главен претендент
за шотландската корона.

:20:19
Чух, че Дългокракият
е въвел "прима нокте".

:20:24
Явно, за да си спечели
повече привърженици тук.

:20:28
Баща ми смята, че трябва
:20:31
да приспим бдителността му,
:20:34
като заемем неутрална позиция.
:20:36
Мъдър ход.
:20:37
Как е баща ти?
Липсва ни в съвета.

:20:41
Задържат го делата му
във Франция.

:20:47
Но ви праща поздравите си
:20:49
и иска да говоря от името
на целия клан Брус

:20:54
и на Шотландия.

Преглед.
следващата.