Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:28:50
Добър вечер, сър.
:28:52
А, младият Уолъс.
:28:54
Чудна нощ, а?
:28:56
Да, така е.
:28:57
Ще може ли да поговоря
с дъщеря ви?

:29:01
За какво искаш да говориш?
:29:04
Ами...
:29:06
Марън, искаш ли да пояздиш
с мен в тая чудна вечер?

:29:12
В тоя дъжд? Ти си луд!
:29:15
Хубаво шотландско време!
:29:16
Дъжда си вали надолу.
:29:18
Е, и малко настрани.
:29:20
Не може да дойде с теб.
:29:21
Не?
:29:23
Поне не сега.
:29:24
Не сега.
:29:26
Не сега?
- Довиждане.

:29:28
Какво му е на времето?
Почти не вали.

:29:31
Не чу ли какво казах?
:29:33
Марън, слизай...
:29:38
На теб се е метнала.

Преглед.
следващата.