Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:45:00
в относителен мир и хармония?
:45:08
А ето с какво незачитане на
законите ми се отплащате днес.

:45:22
Е, не ми оставяте голям избор.
:45:32
Обидата на кралски войници
:45:37
е все едно да обидиш самия крал.
:45:56
Сега...
:45:58
...нека този размирник
дойде при мен.

:46:57
Ето го.

Преглед.
следващата.