Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:44:24
Марън?
:44:33
Марън!
:44:43
Всички вие добре знаете,
:44:45
колко много се старая
:44:48
да не прилагам
твърде строго законите.

:44:55
И в резултат на това,
:44:57
не се ли научихме
да живеем заедно,

:45:00
в относителен мир и хармония?
:45:08
А ето с какво незачитане на
законите ми се отплащате днес.

:45:22
Е, не ми оставяте голям избор.
:45:32
Обидата на кралски войници
:45:37
е все едно да обидиш самия крал.
:45:56
Сега...
:45:58
...нека този размирник
дойде при мен.


Преглед.
следващата.