Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:43:05
Върни се, негоднико!
:43:08
Стража! Помощ!
:43:11
Чакай ме в гората!
:43:13
Тръгвай!
:43:14
Ще избягат!
:43:22
Минете отзад!
:43:40
Хванете го!
:44:24
Марън?
:44:33
Марън!
:44:43
Всички вие добре знаете,
:44:45
колко много се старая
:44:48
да не прилагам
твърде строго законите.

:44:55
И в резултат на това,
:44:57
не се ли научихме
да живеем заедно,


Преглед.
следващата.