Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:42:16
По-тихо, Смайт.
:42:21
Кучка!
:42:31
Кучка такава!
:42:39
Добре ли си?
:42:41
Добре ли си? Ела.
:42:46
Добре ли си?
- Да.

:42:48
Добре ли си?
:42:57
Можеш ли да яздиш?
- Да.

:43:05
Върни се, негоднико!
:43:08
Стража! Помощ!
:43:11
Чакай ме в гората!
:43:13
Тръгвай!
:43:14
Ще избягат!
:43:22
Минете отзад!
:43:40
Хванете го!

Преглед.
следващата.