Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:41:02
Кога?
:41:05
Кога?
- Довечера.

:41:07
Довечера?
- Да.

:41:15
Я гледай, сержант!
:41:28
Къде отиваш, момиче?
:41:30
Това май е тежко.
Дай да ти помогна.

:41:33
Не, няма нужда.
- Няма да ти го открадна.

:41:39
Напомняш ми за
дъщеря ми в Англия.

:41:54
Здравей, момиче.
:42:16
По-тихо, Смайт.
:42:21
Кучка!
:42:31
Кучка такава!
:42:39
Добре ли си?
:42:41
Добре ли си? Ела.
:42:46
Добре ли си?
- Да.

:42:48
Добре ли си?
:42:57
Можеш ли да яздиш?
- Да.


Преглед.
следващата.