Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:40:51
Кога ще се видим пак?
:40:54
Довечера?
:40:55
Не мога.
:40:56
Защо?
:40:57
Баща ми става подозрителен.
:40:58
Подозрителен значи?
Аз имам ли нещо общо с това?

:41:02
Кога?
:41:05
Кога?
- Довечера.

:41:07
Довечера?
- Да.

:41:15
Я гледай, сержант!
:41:28
Къде отиваш, момиче?
:41:30
Това май е тежко.
Дай да ти помогна.

:41:33
Не, няма нужда.
- Няма да ти го открадна.

:41:39
Напомняш ми за
дъщеря ми в Англия.

:41:54
Здравей, момиче.

Преглед.
следващата.