Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:37:07
Ще те обичам цял живот,
:37:11
теб и никоя друга.
:37:18
И аз теб.
:37:20
Теб и никой друг, завинаги.

Преглед.
следващата.