Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:36:21
Да побързаме.
Той ще ни чака.

:36:24
Ей сега.
:36:25
Къде отиваш?
:36:32
Какво е това?
:36:33
Ще видиш.
:36:53
Отче!
:37:07
Ще те обичам цял живот,
:37:11
теб и никоя друга.
:37:18
И аз теб.
:37:20
Теб и никой друг, завинаги.

Преглед.
следващата.