Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:35:01
Значи имаш деца?
:35:04
Още не, но се надявах
ти да ми помогнеш.

:35:08
Значи искаш да се омъжа за теб?
:35:10
Е, малко е неочаквано, но да.
:35:13
На това
"предложение" ли му викаш?

:35:15
Обичам те.
Винаги съм те обичал.

:35:21
Искам да се оженя за теб.
:35:35
Това "да" ли значи?
:35:36
Точно така.
- Наистина ли?

:36:21
Да побързаме.
Той ще ни чака.

:36:24
Ей сега.
:36:25
Къде отиваш?
:36:32
Какво е това?
:36:33
Ще видиш.
:36:53
Отче!

Преглед.
следващата.