Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:34:02
Дотогава отговорът ми е "не".
:34:05
Не?
:34:06
Не, Уолъс, не!
:34:08
Не го ли доказах току-що?
:34:09
Не!
:34:11
Не?
- Не!

:34:54
Разбира се, земеледието
е трудна работа,

:34:57
но всичко ще се промени,
щом се появят синовете ми.

:35:01
Значи имаш деца?
:35:04
Още не, но се надявах
ти да ми помогнеш.

:35:08
Значи искаш да се омъжа за теб?
:35:10
Е, малко е неочаквано, но да.
:35:13
На това
"предложение" ли му викаш?

:35:15
Обичам те.
Винаги съм те обичал.

:35:21
Искам да се оженя за теб.
:35:35
Това "да" ли значи?
:35:36
Точно така.
- Наистина ли?


Преглед.
следващата.