Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:33:19
Сър, знам, че снощи беше нахално
да поканя Марън да язди с мен,

:33:24
но ви уверявам...
:33:25
Не сме тук заради
дъщерята на Макланъг.

:33:28
Дошъл съм да те взема
с мен на нашето събиране.

:33:30
Какво събиране?
:33:32
Тайно.
:33:34
Вашите събирания са
губене на време, Кембъл.

:33:37
Баща ти беше войн и патриот.
:33:44
Зная какъв беше баща ми.
:33:46
Върнах се, за да
отглеждам посеви

:33:49
и ако даде бог, да се задомя.
:33:51
Ако е възможно,
ще живея в мир.

:33:55
Да вървим.
:33:56
Значи не искаш неприятности?
:33:59
Ако го докажеш, тогава можеш
да ухажваш дъщеря ми.

:34:02
Дотогава отговорът ми е "не".
:34:05
Не?
:34:06
Не, Уолъс, не!
:34:08
Не го ли доказах току-що?
:34:09
Не!
:34:11
Не?
- Не!

:34:54
Разбира се, земеледието
е трудна работа,

:34:57
но всичко ще се промени,
щом се появят синовете ми.


Преглед.
следващата.