Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:56:14
Какво чакаш, момче?
:56:17
Ти го направи.
:56:20
Аз ще го държа.
:56:22
Ето. Направи го ти.
:56:24
Аз ще го държа.
:56:26
Излей го право в раната.
:56:28
Само хабите хубавото уиски.
:56:31
Дайте да го изпия.
:56:35
Дръжте го! Дръжте го!
:56:36
Дръжте.
:56:39
Сега го пуснете.
:56:42
Съжалявам, съжалявам.
:56:46
Това ще те приспи
до сутринта, момче.

:56:49
Идва някой!
:56:51
Въоръжете се!
:56:59
Някой идва.
:57:01
Тези са от съседния
клан - Макгрегър.

:57:09
Чухме за станалото.
:57:12
Няма да се забавлявате без
нас, синковци такива!

:57:18
Вървете си у дома.
:57:20
Някои от нас се
забъркаха в това.

:57:23
Няма връщане.
:57:25
Но вие можете да си помогнете.
:57:27
Вървете си в къщи.
:57:28
Няма да имаме никакви къщи,
:57:30
щом дойде английския
гарнизон и ги подпали.

:57:34
А те ще го направят.
:57:38
Добре дошли!

Преглед.
следващата.