Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:57:01
Тези са от съседния
клан - Макгрегър.

:57:09
Чухме за станалото.
:57:12
Няма да се забавлявате без
нас, синковци такива!

:57:18
Вървете си у дома.
:57:20
Някои от нас се
забъркаха в това.

:57:23
Няма връщане.
:57:25
Но вие можете да си помогнете.
:57:27
Вървете си в къщи.
:57:28
Няма да имаме никакви къщи,
:57:30
щом дойде английския
гарнизон и ги подпали.

:57:34
А те ще го направят.
:57:38
Добре дошли!
:58:10
Патрулът се връща, милорд!
:58:40
Какви са новините?
:58:53
Изпратих 100 войници в Ланарк.
:58:56
Ще се върнат скоро.
:58:58
Така ли бяха облечени?

Преглед.
следващата.