Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:58:10
Патрулът се връща, милорд!
:58:40
Какви са новините?
:58:53
Изпратих 100 войници в Ланарк.
:58:56
Ще се върнат скоро.
:58:58
Така ли бяха облечени?
:59:02
По-скоро бяха 50.
:59:05
Свършвай по-бързо.
:59:09
Помниш ли ме?
:59:10
Нищо не съм й направил.
:59:13
Това беше мое право.
:59:15
Твое право?
:59:16
Аз съм тук да предявя
правото си на съпруг!

:59:25
Аз съм Уилям Уолъс.
:59:29
Останалите ще бъдете пощадени.
:59:33
Върнете се в Англия
и кажете на онези там,

:59:35
че дъщерите и синовете на
Шотландия, вече не са ваши!

:59:42
Кажете им, че Шотландия
е свободна!

:59:50
Изгорете всичко.

Преглед.
следващата.