Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:59:02
По-скоро бяха 50.
:59:05
Свършвай по-бързо.
:59:09
Помниш ли ме?
:59:10
Нищо не съм й направил.
:59:13
Това беше мое право.
:59:15
Твое право?
:59:16
Аз съм тук да предявя
правото си на съпруг!

:59:25
Аз съм Уилям Уолъс.
:59:29
Останалите ще бъдете пощадени.
:59:33
Върнете се в Англия
и кажете на онези там,

:59:35
че дъщерите и синовете на
Шотландия, вече не са ваши!

:59:42
Кажете им, че Шотландия
е свободна!

:59:50
Изгорете всичко.
1:00:26
Шотландски бунтовници
са нападнали мой гарнизон

1:00:31
и са убили тамошния лорд.
1:00:33
Чух за това.
1:00:34
Този Уолъс е обикновен
разбойник, нищо повече.

1:00:37
И как ти би се разправил
с този разбойник?

1:00:40
Като с всеки престъпник.
1:00:42
Ще наредя на местния
магистрат да го арестува

1:00:44
и да го накаже според закона.
1:00:47
Оставете ни сами.

Преглед.
следващата.