Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:00:26
Шотландски бунтовници
са нападнали мой гарнизон

1:00:31
и са убили тамошния лорд.
1:00:33
Чух за това.
1:00:34
Този Уолъс е обикновен
разбойник, нищо повече.

1:00:37
И как ти би се разправил
с този разбойник?

1:00:40
Като с всеки престъпник.
1:00:42
Ще наредя на местния
магистрат да го арестува

1:00:44
и да го накаже според закона.
1:00:47
Оставете ни сами.
1:01:00
Уолъс вече е убил магистрата
1:01:03
и е завзел града.
1:01:06
Стани! Стани!
1:01:10
Утре сутрин
1:01:13
заминавам за Франция,
да наложа волята си там

1:01:17
и те оставям да потушиш
този жалък бунт.

1:01:20
Разбра ме, нали?
1:01:25
Един ден ще станеш крал.
1:01:30
Поне се опитай
да се държиш като такъв.

1:01:36
Остави ме!
1:01:38
Свикай военния съвет!
1:01:51
Дано мъжът ви
замине за Шотландия

1:01:56
и срещне Уолъс.
1:01:58
Тогава ще останете вдовица.

Преглед.
следващата.