Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:01:00
Уолъс вече е убил магистрата
1:01:03
и е завзел града.
1:01:06
Стани! Стани!
1:01:10
Утре сутрин
1:01:13
заминавам за Франция,
да наложа волята си там

1:01:17
и те оставям да потушиш
този жалък бунт.

1:01:20
Разбра ме, нали?
1:01:25
Един ден ще станеш крал.
1:01:30
Поне се опитай
да се държиш като такъв.

1:01:36
Остави ме!
1:01:38
Свикай военния съвет!
1:01:51
Дано мъжът ви
замине за Шотландия

1:01:56
и срещне Уолъс.
1:01:58
Тогава ще останете вдовица.
1:02:22
Ето там!
1:02:26
След тях!
1:02:54
Съпротивата е безсмислена.
1:02:56
Вие сте неколцина
и сте обкръжени.

1:02:58
Къде са останалите?
Къде е Уолъс?


Преглед.
следващата.