Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:02:22
Ето там!
1:02:26
След тях!
1:02:54
Съпротивата е безсмислена.
1:02:56
Вие сте неколцина
и сте обкръжени.

1:02:58
Къде са останалите?
Къде е Уолъс?

1:03:13
Татко?
1:03:14
Влизай, влизай.
1:03:17
Избухнал е бунт.
1:03:26
Кой го води?
1:03:27
Човек от простолюдието.
1:03:29
Уилям Уолъс.
1:03:42
Ти ще подкрепиш този бунт
от земите ни на север.

1:03:47
Аз пък ще спечеля англичаните,
1:03:50
като го заклеймя и наредя
да му се противопоставят

1:03:53
в земите ни на юг.
1:03:57
Седни... постой малко.

Преглед.
следващата.