Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:03:13
Татко?
1:03:14
Влизай, влизай.
1:03:17
Избухнал е бунт.
1:03:26
Кой го води?
1:03:27
Човек от простолюдието.
1:03:29
Уилям Уолъс.
1:03:42
Ти ще подкрепиш този бунт
от земите ни на север.

1:03:47
Аз пък ще спечеля англичаните,
1:03:50
като го заклеймя и наредя
да му се противопоставят

1:03:53
в земите ни на юг.
1:03:57
Седни... постой малко.
1:04:06
Този Уолъс...
1:04:09
...дори не е рицар,
1:04:12
но се бие с плам
1:04:14
и увлича хората след себе си.
1:04:16
Искаш да влезеш в
открит бой като него, нали?

1:04:21
И аз бих искал.
1:04:22
Е, може би е настъпил часът.
1:04:24
Дошло е време...
1:04:26
за оцеляване.
1:04:27
Ти си 17-ия граф Брус.
1:04:30
16-те ти предци ти оставиха
земя и титла,

1:04:34
защото не влязоха в открит бой.
1:04:38
Свикай благородниците.
1:04:40
Те само приказват.
1:04:42
И правилно!
1:04:43
Шотландските благородници
са богати на титли и земи,

1:04:45
също колкото английските...
Точно като нас.

1:04:48
Ти се възхищаваш на
този Уилям Уолъс.

1:04:50
Безкомпромисните мъже
лесно предизвикват възхищение.

1:04:53
Той има кураж.
Но и едно куче има кураж.

1:04:56
Именно способността
да се правят компромиси,

1:04:58
отличава благородника.

Преглед.
следващата.