Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:04:06
Този Уолъс...
1:04:09
...дори не е рицар,
1:04:12
но се бие с плам
1:04:14
и увлича хората след себе си.
1:04:16
Искаш да влезеш в
открит бой като него, нали?

1:04:21
И аз бих искал.
1:04:22
Е, може би е настъпил часът.
1:04:24
Дошло е време...
1:04:26
за оцеляване.
1:04:27
Ти си 17-ия граф Брус.
1:04:30
16-те ти предци ти оставиха
земя и титла,

1:04:34
защото не влязоха в открит бой.
1:04:38
Свикай благородниците.
1:04:40
Те само приказват.
1:04:42
И правилно!
1:04:43
Шотландските благородници
са богати на титли и земи,

1:04:45
също колкото английските...
Точно като нас.

1:04:48
Ти се възхищаваш на
този Уилям Уолъс.

1:04:50
Безкомпромисните мъже
лесно предизвикват възхищение.

1:04:53
Той има кураж.
Но и едно куче има кураж.

1:04:56
Именно способността
да се правят компромиси,

1:04:58
отличава благородника.
1:05:01
Разбери...
1:05:03
Едуард Дългокракия
е най-безмилостния крал,

1:05:05
който някога е сядал
на английския престол.

1:05:09
От нас и от Шотландия
1:05:12
не ще остане нищо,
ако и ние не сме безмилостни.

1:05:17
Слушай какво говорят
благородниците ни.

1:05:20
Ако знаеш мислите им,
1:05:22
ще намериш пътя към престола.
1:05:41
Чакай!
1:05:42
Виж.
1:05:43
Това навън, това отляво.
1:05:46
Продължавайте.
1:05:48
Продължавайте!
1:05:54
Когато кралят се върне,
ще ги погребе в новите им дрехи.

1:05:58
Шотландия тъне в хаос.

Преглед.
следващата.