Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:05:01
Разбери...
1:05:03
Едуард Дългокракия
е най-безмилостния крал,

1:05:05
който някога е сядал
на английския престол.

1:05:09
От нас и от Шотландия
1:05:12
не ще остане нищо,
ако и ние не сме безмилостни.

1:05:17
Слушай какво говорят
благородниците ни.

1:05:20
Ако знаеш мислите им,
1:05:22
ще намериш пътя към престола.
1:05:41
Чакай!
1:05:42
Виж.
1:05:43
Това навън, това отляво.
1:05:46
Продължавайте.
1:05:48
Продължавайте!
1:05:54
Когато кралят се върне,
ще ги погребе в новите им дрехи.

1:05:58
Шотландия тъне в хаос.
1:06:01
Съпругът ви тайно
изпраща армия на север.

1:06:04
Откъде знаеш?
1:06:06
Миналата нощ спах
с член на Военния съвет.

1:06:10
Той не трябва да разправя
военни тайни в леглото!

1:06:13
Е, да.
1:06:14
Англичаните не знаят
за какво служи езикът.

1:06:22
Този бунтовник... Уолъс?
1:06:24
Той мъсти за жена, нали?
1:06:26
Едва не забравих!
1:06:28
Един магистрат искал да го залови
1:06:30
и открил, че той
има тайна любовница.

1:06:36
Заклал момичето,
1:06:37
за да накара Уолъс да се бие...
1:06:40
И той това направил.
1:06:43
Като знаели мъката му
по изгубената любов,

1:06:45
решили да го хванат,
1:06:49
като осквернят гробовете
на баща му и брат му,

1:06:53
и му устроят засада на
гроба на любимата му.

1:06:58
Той се измъкнал
от клопката с бой


Преглед.
следващата.