Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:06:01
Съпругът ви тайно
изпраща армия на север.

1:06:04
Откъде знаеш?
1:06:06
Миналата нощ спах
с член на Военния съвет.

1:06:10
Той не трябва да разправя
военни тайни в леглото!

1:06:13
Е, да.
1:06:14
Англичаните не знаят
за какво служи езикът.

1:06:22
Този бунтовник... Уолъс?
1:06:24
Той мъсти за жена, нали?
1:06:26
Едва не забравих!
1:06:28
Един магистрат искал да го залови
1:06:30
и открил, че той
има тайна любовница.

1:06:36
Заклал момичето,
1:06:37
за да накара Уолъс да се бие...
1:06:40
И той това направил.
1:06:43
Като знаели мъката му
по изгубената любов,

1:06:45
решили да го хванат,
1:06:49
като осквернят гробовете
на баща му и брат му,

1:06:53
и му устроят засада на
гроба на любимата му.

1:06:58
Той се измъкнал
от клопката с бой

1:07:04
и отнесъл тялото й
на тайно място.

1:07:12
Каква любов, а?
1:07:15
Любов?
1:07:19
Аз не познавам любовта.
1:07:32
Да знаете...
1:07:34
Дългокракия сигурно ще изпрати
1:07:35
цялата си северна армия
срещу нас.

1:07:38
Тежка кавалерия,
коне в брони...

1:07:39
...земята се тресе.
1:07:42
Ще ни прегазят.
1:07:44
Чичо Аргайл ми разправяше,
1:07:47
че никоя армия не се е изправяла
срещу тежка кавалерия.

1:07:50
И какво ще правим?
1:07:52
Нападаме, бягаме и се скриваме -
тактиката на планинците.


Преглед.
следващата.