Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:07:04
и отнесъл тялото й
на тайно място.

1:07:12
Каква любов, а?
1:07:15
Любов?
1:07:19
Аз не познавам любовта.
1:07:32
Да знаете...
1:07:34
Дългокракия сигурно ще изпрати
1:07:35
цялата си северна армия
срещу нас.

1:07:38
Тежка кавалерия,
коне в брони...

1:07:39
...земята се тресе.
1:07:42
Ще ни прегазят.
1:07:44
Чичо Аргайл ми разправяше,
1:07:47
че никоя армия не се е изправяла
срещу тежка кавалерия.

1:07:50
И какво ще правим?
1:07:52
Нападаме, бягаме и се скриваме -
тактиката на планинците.

1:08:02
Ще си направим копия.
1:08:05
Стотици копия.
1:08:07
Дълги... колкото два човешки ръста.
1:08:10
Толкова дълги?
1:08:13
Някои хора са по-дълги от други.
1:08:15
Майка ти пак е разправяла
нещо за мен.

1:08:21
Идват доброволци.
1:08:25
Уилям Уолъс,
1:08:26
дойдохме да се бием
и да умрем за теб.

1:08:29
Изправи се, човече!
Не съм папата.

1:08:32
Казвам се Фодрън.
Мечът ми е твой.

1:08:35
Донесох ти това.
1:08:36
Проверихме ги за оръжие.
1:08:38
Нося ти това.
1:08:40
Жена ми го направи за теб.
1:08:43
Благодаря.
1:08:49
Този? Това не може
да е Уилям Уолъс.

1:08:52
Аз съм по-красив от него.
1:08:57
Добре, татко.
Ще го попитам.


Преглед.
следващата.