Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:08:02
Ще си направим копия.
1:08:05
Стотици копия.
1:08:07
Дълги... колкото два човешки ръста.
1:08:10
Толкова дълги?
1:08:13
Някои хора са по-дълги от други.
1:08:15
Майка ти пак е разправяла
нещо за мен.

1:08:21
Идват доброволци.
1:08:25
Уилям Уолъс,
1:08:26
дойдохме да се бием
и да умрем за теб.

1:08:29
Изправи се, човече!
Не съм папата.

1:08:32
Казвам се Фодрън.
Мечът ми е твой.

1:08:35
Донесох ти това.
1:08:36
Проверихме ги за оръжие.
1:08:38
Нося ти това.
1:08:40
Жена ми го направи за теб.
1:08:43
Благодаря.
1:08:49
Този? Това не може
да е Уилям Уолъс.

1:08:52
Аз съм по-красив от него.
1:08:57
Добре, татко.
Ще го попитам.

1:09:03
Ако рискувам главата си за теб,
1:09:06
ще мога ли да убивам англичани?
1:09:08
Баща ти призрак ли е
1:09:10
или говориш с Всевишния?
1:09:12
За да намери равен на себе си,
ирландецът трябва да говори с Бога.

1:09:15
Да, татко. Всевишният
каза: "Не сменяй темата.

1:09:18
Просто отговори на
шибания въпрос".

1:09:20
Дръж си езика!
1:09:21
Откачен ирландец!
1:09:26
Достатъчно хитър, за да прекара
нож през охраната ви, старче.

1:09:30
Той е мой приятел, ирландецо.
1:09:32
Отговорът на въпроса ти е "да".
1:09:35
Ако се биеш за мен,
ще можеш да убиваш англичани.

1:09:38
Отлично!
1:09:39
Името ми е Стивън.
1:09:41
Аз съм най-търсеният мъж
на моя остров,

1:09:44
но сега, разбира се,
не съм на него...

1:09:47
...което е жалко.
1:09:48
Твоят остров?
Искаш да кажеш Ирландия?

1:09:51
Да, той е мой.
1:09:57
Ти си безумец.

Преглед.
следващата.