Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:09:03
Ако рискувам главата си за теб,
1:09:06
ще мога ли да убивам англичани?
1:09:08
Баща ти призрак ли е
1:09:10
или говориш с Всевишния?
1:09:12
За да намери равен на себе си,
ирландецът трябва да говори с Бога.

1:09:15
Да, татко. Всевишният
каза: "Не сменяй темата.

1:09:18
Просто отговори на
шибания въпрос".

1:09:20
Дръж си езика!
1:09:21
Откачен ирландец!
1:09:26
Достатъчно хитър, за да прекара
нож през охраната ви, старче.

1:09:30
Той е мой приятел, ирландецо.
1:09:32
Отговорът на въпроса ти е "да".
1:09:35
Ако се биеш за мен,
ще можеш да убиваш англичани.

1:09:38
Отлично!
1:09:39
Името ми е Стивън.
1:09:41
Аз съм най-търсеният мъж
на моя остров,

1:09:44
но сега, разбира се,
не съм на него...

1:09:47
...което е жалко.
1:09:48
Твоят остров?
Искаш да кажеш Ирландия?

1:09:51
Да, той е мой.
1:09:57
Ти си безумец.
1:10:05
Значи съм дошъл
точно където трябва.


Преглед.
следващата.