Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:10:05
Значи съм дошъл
точно където трябва.

1:11:28
Не е ли дело на Всевишния,
че съм тук да ти пазя гърба?

1:11:34
Този и без това
не ми харесваше.

1:11:39
Не беше съвсем
наред в главата.

1:11:54
Уилям!
1:11:55
Идват вестоносци!

Преглед.
следващата.