Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:11:28
Не е ли дело на Всевишния,
че съм тук да ти пазя гърба?

1:11:34
Този и без това
не ми харесваше.

1:11:39
Не беше съвсем
наред в главата.

1:11:54
Уилям!
1:11:55
Идват вестоносци!
1:12:08
Англичаните напредват
с армия към Стърлинг.

1:12:12
А лордовете?
1:12:13
Робърт Брус и повечето
от останалите

1:12:15
не искат да влязат в бой.
1:12:16
Но вестта се разнесе
1:12:18
и планинците се вдигат сами.
1:12:21
Вече са стотици, хиляди!
1:12:23
Готови ли сте за война?
1:12:28
СТЪРЛИНГ
1:12:41
Какви са вестите?
1:12:42
Числено ни превъзхождат
поне три пъти.

1:12:44
Колко са конете?
1:12:46
300. Може и повече.
1:12:47
300 коне в брони?
1:12:48
Трябва да преговаряме.
1:12:50
Кой ги ръководи?
1:12:52
Имаше ли алена нашивка?
1:12:54
Да, имаше.
1:12:56
Все още можем да преговаряме.

Преглед.
следващата.