Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:13:01
За какво говорят?
1:13:04
Не чувам, но нещо
не ми харесва.

1:13:07
Лордовете ще преговарят.
1:13:09
Ще сключат сделка
1:13:11
и ще се разотидем.
1:13:13
Ако не - ще се бием.
1:13:16
300 коня... нямаме шанс
срещу такава кавалерия.

1:14:17
Толкова са много!
1:14:23
Не съм дошъл да се бия,
1:14:25
за да заграбят онези
още земи.

1:14:27
После ще трябва
и да работя за тях.

1:14:29
Нито пък аз.
1:14:32
Добре, момчета! Не ми се
умира за тези негодници!

1:14:35
Да си вървим у дома!
1:14:55
Спрете! Не бягайте!
1:14:59
Изчакайте докато се договорим!

Преглед.
следващата.