Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:14:17
Толкова са много!
1:14:23
Не съм дошъл да се бия,
1:14:25
за да заграбят онези
още земи.

1:14:27
После ще трябва
и да работя за тях.

1:14:29
Нито пък аз.
1:14:32
Добре, момчета! Не ми се
умира за тези негодници!

1:14:35
Да си вървим у дома!
1:14:55
Спрете! Не бягайте!
1:14:59
Изчакайте докато се договорим!
1:15:55
Уилям Уолъс!
1:15:56
Не може да бъде.
Трябва да е по-висок.


Преглед.
следващата.