Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:15:55
Уилям Уолъс!
1:15:56
Не може да бъде.
Трябва да е по-висок.

1:16:19
Всевишният казва, че това
ще да е светска битка.

1:16:22
Събрали са се все достойни мъже!
1:16:24
Защо не поздравяваш?
1:16:26
За това, че дойдохте
на бойното поле,

1:16:28
ви изказвам благодарност.
1:16:29
Това е нашата армия.
1:16:31
За да се присъединиш,
отдай почит.

1:16:33
Аз отдават почит към Шотландия.
1:16:35
Ако това е вашата армия...
1:16:39
...защо ви напуска?
1:16:40
Не сме дошли тук
да се бием за тях!

1:16:47
Отиваме си!
Англичаните са прекалено много.

1:16:57
Синове на Шотландия...

Преглед.
следващата.