Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:16:19
Всевишният казва, че това
ще да е светска битка.

1:16:22
Събрали са се все достойни мъже!
1:16:24
Защо не поздравяваш?
1:16:26
За това, че дойдохте
на бойното поле,

1:16:28
ви изказвам благодарност.
1:16:29
Това е нашата армия.
1:16:31
За да се присъединиш,
отдай почит.

1:16:33
Аз отдават почит към Шотландия.
1:16:35
Ако това е вашата армия...
1:16:39
...защо ви напуска?
1:16:40
Не сме дошли тук
да се бием за тях!

1:16:47
Отиваме си!
Англичаните са прекалено много.

1:16:57
Синове на Шотландия...
1:17:00
Аз съм Уилям Уолъс.
1:17:03
Уилям Уолъс е 2 метра висок.
1:17:05
Да, чувал съм ги тия.
1:17:06
Убил е стотици
1:17:09
и ако беше тук, щеше да
изпепели англичаните

1:17:12
бълвайки огнени кълба
от очите си

1:17:14
и мълнии от задника си.
1:17:20
Аз съм Уилям Уолъс!
1:17:23
И виждам цяла армия
от мои сънародници,

1:17:27
дошли да се опълчат
срещу тиранията.

1:17:34
Дошли сте да се биете
като свободни хора.

1:17:38
И наистина сте свободни!
1:17:43
Какво ще направите
със свободата си?

1:17:48
Ще се биете ли?
1:17:49
Не! Не!
1:17:52
Срещу тези там? Не!
1:17:55
Ще бягаме... и ще оживеем.
1:17:58
Да.
1:17:59
Бийте се... и може да умрете.

Преглед.
следващата.