Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:17:00
Аз съм Уилям Уолъс.
1:17:03
Уилям Уолъс е 2 метра висок.
1:17:05
Да, чувал съм ги тия.
1:17:06
Убил е стотици
1:17:09
и ако беше тук, щеше да
изпепели англичаните

1:17:12
бълвайки огнени кълба
от очите си

1:17:14
и мълнии от задника си.
1:17:20
Аз съм Уилям Уолъс!
1:17:23
И виждам цяла армия
от мои сънародници,

1:17:27
дошли да се опълчат
срещу тиранията.

1:17:34
Дошли сте да се биете
като свободни хора.

1:17:38
И наистина сте свободни!
1:17:43
Какво ще направите
със свободата си?

1:17:48
Ще се биете ли?
1:17:49
Не! Не!
1:17:52
Срещу тези там? Не!
1:17:55
Ще бягаме... и ще оживеем.
1:17:58
Да.
1:17:59
Бийте се... и може да умрете.
1:18:02
Бягайте... и ще живеете...
1:18:05
...поне за известно време.
1:18:10
И умирайки в леглата си,
след много години,

1:18:14
няма ли да ви се иска
да замените

1:18:17
всичките си изживени дни,
1:18:20
за една възможност,
само една възможност

1:18:23
да се върнете тук
и да кажете на враговете ни,

1:18:26
че могат да отнемат живота ни,
1:18:29
но никога няма
да отнемат свободата ни!

1:18:35
Albagu bra!

Преглед.
следващата.