Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:18:02
Бягайте... и ще живеете...
1:18:05
...поне за известно време.
1:18:10
И умирайки в леглата си,
след много години,

1:18:14
няма ли да ви се иска
да замените

1:18:17
всичките си изживени дни,
1:18:20
за една възможност,
само една възможност

1:18:23
да се върнете тук
и да кажете на враговете ни,

1:18:26
че могат да отнемат живота ни,
1:18:29
но никога няма
да отнемат свободата ни!

1:18:35
Albagu bra!
1:19:00
Изглеждат ми доста надъхани.
1:19:01
Може би наистина
смятат да се бият.

1:19:03
Явно сблъсъкът е
неизбежен, милорд,

1:19:06
но въпреки това,
1:19:08
мисля, че трябва да им
съобщим условията на краля.

1:19:10
Условията на краля? Той
никога няма да спази уговореното.

1:19:13
Милорд, мисля...
1:19:15
Добре, предложете им
условията на споразумението.

1:19:21
Идват. Да ги пресрещнем ли?
1:19:23
Нека аз говоря. Съгласни ли сте?
- Разбрано.

1:19:31
Пламенна реч.
1:19:33
Сега какво ще правим?
1:19:37
Дръжте се естествено.
1:19:39
Къде отиваш?
1:19:41
Отивам да започна битка.
1:19:50
Е, не сме се издокарали
за нищо я!

1:19:56
Морней, Локлън, Крейг.

Преглед.
следващата.