Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:21:04
Ние имаме числено превъзходство.
1:21:05
Вие нямате тежка кавалерия.
1:21:08
За два века, нито една
армия не е спечелила...

1:21:10
Не съм свършил!
1:21:14
Преди да ви пуснем
да си тръгнете,

1:21:16
вашият командващ
трябва да прекоси това поле,

1:21:19
да се представи
пред тази армия,

1:21:21
да мушне глава между краката си
1:21:23
и да си целуне задника.
1:21:35
Бих казал, че беше далеч по-груб
от това, на което той е свикнал.

1:21:39
Бъдете готови и правете
точно каквото ви кажа.

1:21:41
По мой сигнал,
1:21:42
заобиколете нашите позиции
с конницата и ще нападнете по фланга.

1:21:45
Не бива да разделяме
силите си.

1:21:47
Направете го! И нека
англичаните ви забележат.

1:21:50
Ще помислят, че бягаме.
1:21:52
Повалете стрелците им.
Аз ще ви чакам в средата.

1:21:56
Добре.
1:21:57
Хайде!
1:22:23
Арогантен негодник!
1:22:24
Искам сърцето на Уолъс на поднос.
1:22:27
Стрелци!
1:22:37
Стрелци, напред!

Преглед.
следващата.