Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:23:37
Негодници!
1:24:13
Стреляйте!
1:24:34
Бог ми казва, че ще
ме измъкне от това,

1:24:37
но твърди,
че с теб е свършено.


Преглед.
следващата.