Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:24:13
Стреляйте!
1:24:34
Бог ми казва, че ще
ме измъкне от това,

1:24:37
но твърди,
че с теб е свършено.

1:25:00
Готови!
1:25:02
Стреляйте!
1:25:20
Тръгвайте!
1:25:26
Виждаш ли, всеки
шотландец на кон бяга.

1:25:29
Кавалерията ни ще
прегази останалите.

1:25:32
Изпрати конниците.
1:25:33
Пълна атака.

Преглед.
следващата.