Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:25:00
Готови!
1:25:02
Стреляйте!
1:25:20
Тръгвайте!
1:25:26
Виждаш ли, всеки
шотландец на кон бяга.

1:25:29
Кавалерията ни ще
прегази останалите.

1:25:32
Изпрати конниците.
1:25:33
Пълна атака.
1:26:50
Готови!
1:26:53
Задръж!
1:26:57
Задръж!

Преглед.
следващата.