Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:45:05
Сънувам, нали?
1:45:06
Да, сънуваш.
1:45:10
И трябва да се събудиш.
1:45:21
Не искам да се събудя.
1:45:24
Искам да остана тук с теб.
1:45:28
И аз с теб...
1:45:31
...но сега трябва да се събудиш.
1:45:36
Събуди се, Уилям!
1:45:38
Събуди се!
1:45:42
Уилям, събуди се...
1:45:44
Уилям!
1:45:46
Идват кралски пратеници
с бели знамена

1:45:50
и герба на самия
Едуард Дългокракия!

1:46:36
Аз съм принцесата на Уелс.
1:46:38
Идвам от името на краля.
1:46:42
С каква цел?
1:46:44
Да обсъдя с вас
предложенията на краля.

1:46:49
Ще разговаряте ли с жена?

Преглед.
следващата.