Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:43:03
Ще предложа примирие...
1:43:06
и ще го подкупя.
1:43:10
Но кой ще иде при него?
1:43:13
Не и аз.
1:43:15
Ако падна в ръцете на тоя убиец,
1:43:18
може и моята глава
да иде в кошницата.

1:43:21
А ако пратя... женствения си син,
1:43:26
дори само видът му,
1:43:28
ще насърчи врага да завземе
цялата страна.

1:43:34
Тогава кого да изпратя?
1:43:41
Кого?

Преглед.
следващата.