Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:42:00
...може да стигне и дотук!
1:42:02
Ще го спрем!
1:42:07
Кой е човекът, който смята,
че имам нужда от съвета му?

1:42:13
Назначих Филип за
мой висш съветник.

1:42:16
Има ли качества?
1:42:18
Обучен съм в изкуството
на военната тактика, сир.

1:42:23
Така ли?
1:42:26
Кажи ми тогава... какъв
съвет ще дадеш

1:42:28
за сегашната...
1:42:32
ситуация?
1:43:03
Ще предложа примирие...
1:43:06
и ще го подкупя.
1:43:10
Но кой ще иде при него?
1:43:13
Не и аз.
1:43:15
Ако падна в ръцете на тоя убиец,
1:43:18
може и моята глава
да иде в кошницата.

1:43:21
А ако пратя... женствения си син,
1:43:26
дори само видът му,
1:43:28
ще насърчи врага да завземе
цялата страна.

1:43:34
Тогава кого да изпратя?
1:43:41
Кого?

Преглед.
следващата.