Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:41:02
Аз... наредих пълна мобилизация.
1:41:04
Готови са да отпътуват.
1:41:08
Извинете, сир, спешно съобщение
от Йорк.

1:41:12
Ела.
1:41:21
Оставете ни!
1:41:22
Благодаря, сир.
1:41:26
Уо... Уолъс е превзел Йорк.
1:41:29
Какво?
1:41:30
Уолъс е превзел Йорк.
1:41:48
Сир...
1:41:49
...собственият ви племенник.
1:41:51
Що за звяр би извършил
такова нещо?

1:41:56
Щом е превзел Йорк...
1:42:00
...може да стигне и дотук!
1:42:02
Ще го спрем!
1:42:07
Кой е човекът, който смята,
че имам нужда от съвета му?

1:42:13
Назначих Филип за
мой висш съветник.

1:42:16
Има ли качества?
1:42:18
Обучен съм в изкуството
на военната тактика, сир.

1:42:23
Така ли?
1:42:26
Кажи ми тогава... какъв
съвет ще дадеш

1:42:28
за сегашната...
1:42:32
ситуация?

Преглед.
следващата.