Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:40:38
Какви са вестите от север?
1:40:41
Нищо ново, ваше Величество.
Изпратихме вестоносци.

1:40:46
Аз чух новините във Франция,
1:40:48
където полагах усилия
да разширя бъдещото ти кралство.

1:40:52
Чух, сине мой,
1:40:54
че цялата ни северна армия
е унищожена,

1:40:59
а ти не си направил нищо.
1:41:02
Аз... наредих пълна мобилизация.
1:41:04
Готови са да отпътуват.
1:41:08
Извинете, сир, спешно съобщение
от Йорк.

1:41:12
Ела.
1:41:21
Оставете ни!
1:41:22
Благодаря, сир.
1:41:26
Уо... Уолъс е превзел Йорк.
1:41:29
Какво?
1:41:30
Уолъс е превзел Йорк.
1:41:48
Сир...
1:41:49
...собственият ви племенник.
1:41:51
Що за звяр би извършил
такова нещо?

1:41:56
Щом е превзел Йорк...

Преглед.
следващата.