Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:39:07
Хайде!
1:39:43
Направете път на краля!
1:39:54
Вината не е твоя.
1:39:56
Защити се пред него!
1:39:58
Ще се защитя и още как!
1:40:38
Какви са вестите от север?
1:40:41
Нищо ново, ваше Величество.
Изпратихме вестоносци.

1:40:46
Аз чух новините във Франция,
1:40:48
където полагах усилия
да разширя бъдещото ти кралство.

1:40:52
Чух, сине мой,
1:40:54
че цялата ни северна армия
е унищожена,

1:40:59
а ти не си направил нищо.

Преглед.
следващата.