Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:38:19
Сър, можем да ви измъкнем,
ако тръгнете веднага.

1:38:22
Нямам намерение да кажа
на чичо си,

1:38:24
че съм загубил най-големия
град в Северна Англия.

1:39:07
Хайде!
1:39:43
Направете път на краля!
1:39:54
Вината не е твоя.
1:39:56
Защити се пред него!
1:39:58
Ще се защитя и още как!

Преглед.
следващата.