Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:37:01
те ще те последват.
1:37:04
Аз също.
1:37:28
По дяволите!
1:37:29
Сбърканият ми братовчед - принцът,
1:37:31
ми казва, че не може
да изпрати войници,

1:37:33
а всеки град в Северна Англия
моли за помощ.

1:37:37
Настъпват!
1:37:39
Към кой град?
- Насам, милорд.

1:37:42
Приберете вътре
храната и провизиите!

1:37:44
Удвоете стражата,
затворете вратата! Веднага!

1:37:47
Вкарайте вътре провизиите!
1:38:19
Сър, можем да ви измъкнем,
ако тръгнете веднага.

1:38:22
Нямам намерение да кажа
на чичо си,

1:38:24
че съм загубил най-големия
град в Северна Англия.


Преглед.
следващата.